Beyniniz, ana dilinizle eşleşmesi için kendi kendine kablolar bağlar.

Büyürken öğrendiğimiz dil, beynimizde kalıcı, biyolojik bir iz bırakıyor gibi görünüyor.

Araştırmacılar, 19 Şubat’ta NeuroImage’da Almanca ve Arapça ana dili konuşanların beynin dil devresinin belirli bölümlerinde farklı bağlantı güçlerine sahip olduğunu bildirerek, ana dillerimizin bilişsel taleplerinin beyni fiziksel olarak şekillendirdiğini ima ediyor. Yaklaşık 100 beyin taramasına dayanan yeni çalışma, bilim adamlarının büyük bir tek dilli yetişkin grubunda bu tür yapısal bağlantı farklılıklarını tanımladığı ilk çalışmalardan biri.

“Belirli zorluklar [of each language] Almanya, Leipzig’deki Max Planck İnsan Bilişselliği ve Beyin Bilimleri Enstitüsü’nden sinirbilimci Alfred Anwander, beyinde belirgin izler bırakıyor” diyor. “Yani bir dili konuşmayı öğrenirsek ya da başka bir dil öğrenirsek aynı değiliz.”

Her insan dili kendini farklı bir dizi numara kullanarak ifade eder. Bazıları muazzam, yoğun kelimeler oluşturmak için zengin son ekler ve önek sistemleri kullanır. Diğerleri, anlam yaratmak için kelimelerin seslerini veya ifadelerin içindeki düzenlenmelerini değiştirir. Beynimiz bu hileleri, beyaz maddeyle birbirine bağlanan beyin bölgelerinin bir takımyıldızında işler. Bu doku uzun, kablo benzeri sinir hücrelerini beynin bir bölümünden diğerine yönlendirir ve aralarındaki iletişimi hızlandırır. Beyin bölgelerini bu şekilde birbirine bağlamak, nasıl öğrendiğimizin bir parçasıdır: Bir bağlantıyı ne kadar sık ​​kullanırsak, o kadar sağlam hale gelir.

Beynin dil devresinin farklı bölümlerinin farklı görevleri vardır. Anwander, bu devrenin geniş ölçekli yapısının evrensel olmasına rağmen, her dilin farklı beyaz madde ağlarıyla sonuçlanabilecek “kendi zorlukları” olduğunu söylüyor.

O ve ekibi, yapısal MRI beyin taramaları için birbiriyle ilgisiz iki ana dilden birini (Almanca veya Levanten Arapça) konuşan 94 sağlıklı gönüllüyü işe aldı. Arapça konuşanlar yakın zamanda Almanya’ya mülteci olarak gelmişlerdi ve henüz Almanca bilmiyorlardı. Taramalar, sol ve sağ yarım kürelerinde daha güçlü bağlantılara sahip olma eğilimindeyken, Almanca konuşanların sol yarım küre içinde daha yoğun bir bağlantı ağına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Anwander, “Bu, ilgili dillerdeki belirli zorluklara karşılık geliyor” diyor.

Örneğin, Arapça’nın köklerinin karmaşıklığı – sözcükleri üretmek için sesli harf kalıplarıyla birleşen ünsüzlerin üçlüsü – beynin sesleri ve sözcükleri ayrıştırmayla ilgili bölümlerinden ekstra çaba gerektirebilir. Bu tür bir kökün yaygın bir örneği, kitaab (kitap), taktub (siz yazarsınız) ve maktab (ofis) gibi yazıyla ilgili sözcükleri oluşturan ktb’dir. Arapça metin de sağdan sola yazılıyor ve araştırmacılar bunun yarım küreler arasında daha fazla iletişim gerektirebileceğini düşünüyor.

Almanca ise karmaşık ve esnek bir kelime düzenine sahiptir, bu da dilin sadece bir kelime öbeği içindeki kelimeleri karıştırarak ince anlam gölgeleri yaratmasına izin verir. İngilizce konuşan bir kişi “the woman give the dog a ball” cümlesindeki kadın, top ve köpek kelimelerini asıl anlamı bozmadan yeniden düzenleyemezken, Almanca’da aynen bunu yapmak mümkündür. Bu, Almanca konuşanların sol yarımkürenin kelime sırasını ayrıştıran bölümlerindeki daha yoğun beyaz madde ağlarını açıklayabilir.

Boston’daki Northeastern Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilimci olan ve çalışmanın bir parçası olmayan Zhenghan Qi, yine de, Arapça konuşanların Almanya’ya yakın zamanda gelmelerinin beyaz madde ağlarını da değiştirmiş olabileceğini söylüyor.

Sadece bir aylık yeni bir dil öğrenmenin, beynin sağ yarım küresinin daha fazla çalışmasına ve iki yarım küre arasında daha fazla etkileşime yol açabileceğini söylüyor. Qi, kendi ülkelerinde yaşayan Arapça konuşanların MRI taramalarını incelemenin veya insanlar yeni diller öğrenirken beyin değişikliklerini izlemenin, dil öğreniminin etkilerini anadilden ayırmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Qi, yeni çalışma yalnızca dil devresine odaklanırken, bu devrenin bazı bölümlerinin dilden daha fazlasını ele aldığını söylüyor. Ve dil öğrenimi “beynin dil dışı bölgelerini de değiştirebilir”, bu nedenle farklı dil deneyimleri olan insanların dil dışı bilgileri de farklı şekilde işlemesi mümkündür, diyor.

Anwander, dille ilişkili beyaz cevher yeniden kablolamanın sadece dilden daha fazlasını etkileyip etkilemediği hala tartışmalı. Ama en azından dil döngüsü içinde, yeni sonuçlar ana dillerimizin sadece birlikte büyüdüğümüz kelimelerden çok daha fazlası olduğunu ima ediyor – kelimenin tam anlamıyla bizim bir parçamız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu